Synstest

Hvor lenge er det siden du tok en synsundersøkelse? De aller fleste synssykdommene kan korrigeres i tide og til og med unngås, og derfor er det svært viktig å sjekke synet vårt regelmessig.

Hos Óptica Felipe Zaragozí tar vi vare på din viktigste sans og vi gir deg en komplett synstest.

Vi måler visus for både avstand og nærsyn, og vi utfører også alle slags tester for å sjekke øyehelsen din.

Binokulær undersøkelse

Med denne undersøkelsen vurderer vi måten begge øynene fungerer på samtidig, for å finne ut om pasienten har samtidig persepsjon og at begge øynene sammenfører bildet.

Vi måler også stereoskopisk syn for å sjekke om personen har godt overflatesyn eller dybdesyn.

Skal vi ta vare på øynene dine?

Øyetrykk

Å ha høyt øyetrykk er mer vanlig enn vi tror, men hos mange gir det ikke symptomer og kan være arvelig. Svært høyt trykk kan forårsake glaukom og tapav synet.

Så, hvordan vet jeg om jeg har høyt øyetrykk?

Kom og besøk oss,så tar vi en komplett undersøkelse av øynene dine.

Amslers synstest

Vi bruker Amslers synstestfor å gjøre en rask vurdering av den sentrale netthinnen, kalt makula. Denne testen tillater tidlig oppdagelse av sykdommer som aldersrelatert makuladegenerasjon, som er hovedårsaken til blindhet hos personer over 65 år.

Vi anbefaler denne testen til de over 50 år

Legg helsen til øyene dine i våre hender, du har mye å se.